International Advisory Committee

 • Adriann Bevan (Queen Mary, Uinversity of London)

 • Marica Biagini (LNF/INFN, Frascati)
 • Fabrizio Bianchi (University of Torino)
 • Kuang-Ta Chao (PKU, Beijing)
 • Hai-Yang Cheng (Academia sinica, Taiwan)
 • Simon I. Eidelman (Budker Institute, Novosibirsk)
 • Yoshihiro Funakoshi (KEK, Tsukuba)
 • Marcello Giorgi (University of Pisa)
 • Wolfgang Gradl (University of Mainz)
 • David Hitlin (Caltech)
  • Evgeni Levichev (Budker Institute, Novosibirsk)
  • Xinchou Lou (IHEP, Beijing)
  • Jianping Ma (ITP, Beijing)
  • Stephen Lars Olson (Seoul National Universtiy)
  • Achile Stocchi (Orsay, LAL )
  • Yoshihide Sakai (KEK, Tsukuba)
  • Xiaoyan Shen (IHEP, Beijing)
  • Zhengguo Zhao (USTC, Hefei)
  • Binsong Zou (ITP, Beijing)

  Local Organizing Committee

  • Ji-Bo He (UCAS)
  • Guang-Shun Huang (USTC)
  • Hai-Bo Li (IHEP)
  • Jian-Bei Liu (USTC)
  • Qian Liu (UCAS)
  • Qing Luo (USTC)
  • Xiao-Rui Lyu (UCAS, Co-Chair)
  • Hai-Ping Peng (USTC, Chair)
  • Wen-Bin Qian (UCAS)
  • Chang-Zheng Yuan (IHEP)
  • Yang-Heng Zheng (UCAS)
  Secretaries
 • Juan Dong (USTC)
 • Hong Li (USTC)
 • Jiangxi Lan (UCAS)
 • Caroline Zhang (UCAS)
 • contact email: hiepa AT ustc.edu.cn